Lezingen

Door praktijk Impuls kunnen verschillende lezingen worden georganiseerd, die elk een uur duren. De onderwerpen zijn onder andere:

  • Wat is energie?
  • Wat is mediumschap?
  • Leven vanuit angst of vanuit liefde?

 

Filosofie bijeenkomsten

Er zijn maandelijkse bijeenkomsten waarin we in een kleine groep een onderwerp zullen uitdiepen met elkaar. Vanuit respect voor ieders waarheid delen we onze waarheid en onderzoeken we die van elkaar. Wat betekent dit voor jou en hoe uit zich dat in jouw leven. Of welk deel zet jij je vraagtekens bij? Wat brengt dit jou?

 

Kijk op de agenda of en wanneer er een lezing en of bijeenkomst gepland is.